O nama

Privatno preduzeće ETERIKA, osnovao je Milun Babić dipl. inž, polovinom 1991. godine. Sedište firme se nalazi u Trsteniku, u samom geografskom središtu Srbije.
ETERIKA je prvenstveno porodična firma. Mlado rukovodstvo, dopunjeno odabranim kadrom u proizvodnji, pod vođstvom stručnog i iskusnog tehnologa vodi firmu u stabilnu poslovnu budućnost. Od samog osnivanja ETERIKA je, uvek bila inspirisana vizijom visokog standarda i kvaliteta. O tome najbolje svedoče brojna međunarodna priznanja, u Parizu i Moskvi, kao i na međunarodnim sajmovima u Srbiji...
U želji da na najobjektivniji način na međunarodnom planu proveri i verifikuje svoj stručni, tehnički, tehnološki i organizacioni kapacitet i dostignute standarde, Eterika je angažovala najpoznatiju svetsku sertifikacionu kuću - BUREAU VERITAS, koja je sertifikovala sistem kvaliteta HACCP sistem bezbednosti hrane.
ETERIKA je danas značajni partner u proizvodnji robe široke potrošnje, namenjene domaćinstvu kao krajnjem potrošaču. Pod marketinškim sloganom "Slatka strana Vašeg doma" ETERIKA izvozi preko 40% svoje proizvodnje. Eterika je takođe pouzdan partner i u oblasti snabdevanja prehrambene industrije prehrambenim bojama, aromama i drugim aditivima. Svojim strpljivo građenim ugledom u međunarodnoj trgovini i dugogodišnjom tradicijom ETERIKA je na sebe skrenula pažnju stručnog i poslovnog establišmenta. Rezultat svega toga su ponude inostranih partnera za ekskluzivno zastupanje.

Slogan