Novosti

Direktor PKS RPK Kruševac g–din Predrag Vukićević i predsednik opštine Trstenik g–din Aleksandar Ćirić obišli su 02. juna 2020. godine kompaniju Eterika d.o.o. iz Trstenika.
Eterika je prvenstveno porodična firma. Mlado rukovodstvo, dopunjeno odabranim kadrom u proizvodnji, pod vođstvom stručnog i iskusnog tehnologa vodi firmu u stabilnu poslovnu budućnost. Od samog osnivanja Eterika je, uvek bila inspirisana vizijom visokog standarda i kvaliteta. O tome najbolje svedoče brojna međunarodna priznanja, u Parizu i Moskvi, kao i na međunarodnim sajmovima u Srbiji.
U želji da na najobjektivniji način na međunarodnom planu proveri i verifikuje svoj stručni, tehnički, tehnološki i organizacioni kapacitet i dostignute standarde, Eterika je angažovala svetsku sertifikacionu kuću - BUREAU VERITAS, koja je sertifikovala sistem kvaliteta HACCP sistem bezbednosti hrane. Eterika je danas značajni partner u proizvodnji robe široke potrošnje, namenjene domaćinstvu kao krajnjem potrošaču. Pod marketinškim sloganom "Slatka strana Vašeg doma" Eterika izvozi preko 40% svoje proizvodnje. Eterika je takođe pouzdan partner i u oblasti snabdevanja prehrambene industrije prehrambenim bojama, aromama i drugim aditivima. Svojim strpljivo građenim ugledom u međunarodnoj trgovini i dugogodišnjom tradicijom Eterika je na sebe skrenula pažnju stručnog i poslovnog establišmenta. Rezultat svega toga su ponude inostranih partnera za ekskluzivno zastupanje.
Prilikom razgovora sa rukovodstvom i menadžmentom kompanije najavljene su i investicije koje Eterika planira u narednom periodu. U planu je izgradnja nove proizvodne hale uz povećanje obima proizvodnje i asortimana proizvoda.

Akcije